09.07.2020
Ölçü aletlerinin periyodik muayene müracaatları 29 Şubat’ta son

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin kamu yararına uygun olarak kullanımının sağlanılması, muayenesi ve damgalanması işlemleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince yürütülmektedir.
Kanun hükümlerine göre ölçü ve ölçü aletlerinin iki yılda bir muayene edilerek damgalanması zorunlu bulunmaktadır. Ölçü ve ölçü aletlerinin 2016 yılı periyodik muayene müracaatları 1 Ocak tarihinde başlamış olup, 29 Şubat 2016 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir.
Akaryakıt istasyonlarında kullanılmakta olan akaryakıt ve LPG sayaçları, tartım kapasitesi 2000 kg`ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile kantar ve basküllerin periyodik muayene müracaatları İl Müdürlüğümüze yapılacaktır.
Tartım kapasitesi 2000 kg`a kadar (2000 kg dahil) okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip olmayan III üncü ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kg`a kadar (2000 kg dahil) mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar ve ibreli terazilerin periyodik muayene müracaatları Kocaeli ve İlçe  Belediyeleri Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluğuna yapılacaktır.
Otomatik tartı aletleri, tartım kapasitesi 2000 kg`a kadar (2000 kg dahil) okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip III`üncü ve IV`üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile I`nci ve II`nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri ve taksimetrelerin periyodik muayene müracaatları ise belgelendirilmiş Yetkili Muayene Servislerine yapılacaktır. (Taksimetrelerin muayene işlemleri Yetkili Muayene Servisi bulunmayan İllerde Bilim,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce yapılacaktır.)
İki yıllık damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılmadan kullanılması yasaktır. Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullananlara 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/c maddesine göre idari para cezası uygulanacaktır.
Ayrıca İdari para cezası uygulanan ve tutanakla tespit edilen uygunsuzluğun tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ortadan kaldırılmaması halinde bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
Ölçü ve tartı aletleri kullanıcılarının ileride mağdur duruma düşmemeleri bakımından periyodik muayene müracaatlarını ilgili kuruluşlara en geç 29 Şubat 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapmaları zorunlu bulunmaktadır.