14.07.2020
TMGD İstihdamı Hakkında

 

Sayın Üyemiz;

TMGD İstihdamı Hakkında

Ulaştırma,Denizcilik ve haberleşme Bakanlığı,Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda,ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 sayılı Kanun ve taraf olduğu’’Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması(ADR) Çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de  yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla taşınması hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerektiği belirtilmektedir.Ayrıca, bu yönetmeliğin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında hazırlanan’’ Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hakkında Tebliğ’’22/07/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve söz konusu tebliğ kapsamına kalan işletmeler için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya TMGD’lerden hizmet alma zorunluluğunun 01/07/2015 tarihi itibariyle başladığı vurgulanmaktadır.

 

Bu kapsamda bahsedilen Tebliğ’in yürürlüğe girmesinden bugüne kadar ki süreçte karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı sürecine dahil olan gerçek ve tüzel kişilerce farklı yorumlanmasının önüne geçmek ve  Tebliğ’in amaç ve hedeflerine uygun olarak uygulanmasını temin etmek amacıyla Müsteşarlık Makamının 22/01/2016 tarih ve 5626 sayılı Olur’u ile yürürlüğe giren genelge(2016/MKTDGM-01/TMGD)İlgili Genel Müdürlüğün www.tmkt.gov.tr internet sitesinin Mevzuat/Genelgeler bölümünde yayınlanmıştır.Bilgilerini odamız üyesi ilgili firmaların bahsi geçen mevzuat kapsamındaki zorunluluklar konusunda bilgilendirilmeleri ve ayrıca zorunlulukları yerine getirmeyenlerin yapılacak denetimlerde idari para cezası gibi yaptırımlarla karşılabilecekleri hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesi hususunda önemle rica olunur