28.01.2020
Salihli TSO’da enerji verimliliği eğitimi verildi

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım aracı “IPA” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ana faydalanıcı olduğu “Binalarda Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi”  kapsamında Salihli Belediyesi ve Salihli Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile Sardes Konferans Salonu’nda eğitim düzenlendi.  Salihli’de iş yapan mimar, mühendis ve müteahhitlerin farkındalıklarını artırmayı amaçlayan eğitimin açış konuşmasını Salihli Belediyesi Makine Mühendisi Erdem Eren yaptı. Toshiba firması yetkilisi Mustafa Gürsoy, giderek daha fazla önem kazanan enerji verimliliği konusunda şu bilgileri verdi:

“Türkiye’de ekonomik kazanç sağlamak,  iklim değişikliğine ve enerji tedarik güvenliğine olumlu katkı yapmak için enerji verimliliğinin arttırılması kaçınılmazdır. Türkiye’deki mevcut binalarda enerji verimliliği mevzuatının boşlukları ve gereklilikleri ile yeni ve mevcut binaların kurumsal çerçevesinin belirlenmesi gerekir. Bunların Avrupa politika ve direktifleri ile uyumlu hale getirilmesi, mevcut durumun kurumsal analiz ve değerlendirilmesinin yapılarak, binalarda enerji performansı için sistem ve araçlar ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi gerekir. Binalarda enerji performansı uygulanması için politika ve mevzuat çerçevesi geliştirilmesi, bina tipolojilerinin analizinin yapılması, merkez ve yerel düzeyde yeni ve eski binalarda enerji verimliliği ile ilgili farkındalık ve bilgi birikimi artırılmalıdır.”

Toplantıya Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel ve Başkan Yardımcısı Taner Kalay, Salihli Belediyesi İmar İşleri Müdürü İsmail Hakkı Arslan, Salihli TSO üyeleri ve belediye yetkilileri katıldı.

Eğitimin sonunda yerel düzeyde binalarda enerji verimliliğinin arttırılması için yapılması gerekenler, engeller, yasal mevzuat gereklilikleri hakkında katılımcıların görüşleri alındı.