14.07.2020
Aidat borcu olanlara kolaylık

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun” ile, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne üye oda ve borsalara aidat borcu olan üyelere ödemeler konusunda kolaylık geldi. Kanun gereği 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle ödenmesi gerektiği halde, 19 Ağustos 2016 tarihine kadar ödenmemiş olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları borçlarının faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacaklarının tahsilinden vazgeçildi.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Oda’ya borcu olan üyeleri, bu yeni düzenlemeden yararlanabilmek için durumlarını gözden geçirmeye çağırdı.

Yukarıda bahsedilen alacakların, üyelerin başvurusuna gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile alacak kayıtlarından silineceğini belirten Salihli TSO Başkanı Yüksel, kısmen ödeme olması halinde bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamlarının affedileceğini, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesinin ise mümkün olamayacağını söyledi.

Üyelerin maddede düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için 31 Ekim 2016 tarihine kadar Oda’ya bir dilekçe ile başvurması gerektiğini belirten Yüksel, “Aidat borçları nedeniyle icra işlemleri başlamış olan üyelerin af için Odamıza başvurması ve borçlarının tamamını ödemeleri kaydıyla mahkeme masraflarından karşılıklı olarak vazgeçilecektir” bilgilendirmesini yaptı.